Syn:
Att vara ett känt företag som förvärrar ditt förtroende.

Uppdrag:
Karriär prestation. Prestationer av dig och mig.

Företagsfilosofi:
Människororienterad, vetenskap och teknik som första.

värden:
Kundens framgång, entreprenörskap och innovation, integritet.

Enterprise Spirit:
Våga vara en pionjär, våga vara ansvarig.
Var så bra som guld, var strikt efter behov.
Var strikt i ens krav, villig att offra.